Vrste malih čistilnih naprav

Kje lahko kupim malo čistilno napravo? -> Prodajna mesta

Vse čistilne naprave, ki jih danes uporabljamo za čiščenje komunalnih odplak, so biološke čistilne naprave. Razlikujejo se samo po tem, ali procesi potekajo v koreninskem sistemu rastlin – delno s pomočjo mikroorganizmov, delno s pomočjo rastlin samih (rastlinske čistilne naprave), v posebno oblikovanih posodah s pomočjo mikroorganizmov (najpogosteje uporabljena čistilna naprava) – ali pa si pri procesu pomagamo še s pomočjo posebnih membran (membranske čistine naprave). Čistilna naprava mora imeti aerobni in anaerobni del. Če temu ni tako, gre za navadno pretočno greznico.

Notranjos BC100 v hiški
Notranjos BC100 v hiški iz lesa.

Rastlinske čistilne naprave so v bistvu rastlinska gredica, posejana z vrstami, ki uspevajo v zelo vlažnem okolju (močvirske rastline). Dno gredice je od ostale prsti ločeno z debelo neprepustno folijo, ki preprečuje, da bi onesnažena voda odtekla v podtalnico, hkrati pa zagotavlja ustrezno smer pretoka onesnažene vode skozi koreninski sistem rastlin. S pomočjo peska nad folijo se zagotovi prepustnost vode v želeni smeri in mehanska filtracija vode. Rastlinska čistilna naprava potrebuje za svoje delovanje rast rastlin. V zimskem obdobju, ko so rastline v stanju mirovanja, se učinkovitost delovanja zmanjša tudi za 75%. Slaba lastnost rastlinske čistilne naprave je tudi ta, da potrebuje relativno veliko površino. Za eno osebo potrebujemo od 2,5 do 3 kvadratne metre površine. Cena čistilne naprave za štiričlansko družino je od 4000,00 € dalje.

Mala čistilna naprava BC 40
Mala čistilna naprava BC 40 obzidana z zdiano strijnico.

Navadne biološke čistilne naprave so v obliki posode, v kateri del uporabimo za aerobni, del pa za anaerobni proces. V naprednejših čistilnih napravah se voda delno vrača iz anaerobnega dela nazaj v aerobni del. Poleg tega je proces lahko v istih delih čistilne naprave časovno odvisen. Nekaj časa poteka aerobni, nato pa anaerobni proces. Na ta način lahko bistveno zmanjšamo dimenzije čistilne naprave. Za enodružinsko hišo zadostuje cilinder višine 1,6 metra s polmerom 0,7 metra. Cene čistilnih naprav so od 2000,00 € dalje.

BC4 vgrajena pred hišo
BC4 vgrajena pred hišo

Membranske čistilne naprave so podobne navadnim biološkim čistilnim napravam, le da se večina procesa odvija znotraj posebnih membran. Membrane imajo na iztoku zelo majhne luknjice, ki preprečujejo, da bi iz čistilne naprave izhajale bakterije in večina virusov. Tako je voda, ki izhaja iz membranskih čistilnih naprav, primerna za rabo kot tehnološka voda, za zalivanje, v straniščnih kotličkih in podobno. Čistilne naprave z membranami so manjše kot ostale vrste čistilnih naprav, njihova slaba stran je samo nekoliko višja cena. Za enodružinsko hišo uporabnika stane tovrstna naprava približno toliko, kot rastlinska čistilna naprava.

pogled k membranam
pogled k membranam kontejnerske čistilne naprave

Kje lahko kupim malo čistilno napravo? -> Prodajna mesta