Seznam tipskih MKČN

Seznam tipskih MKČN (malih komunalnih čistilnih naprav) na straneh Zbornice komunalnega gospodarstva je po novem objavlje n na drugačen način. Več si lahko preberete na straneh Zbornice komunalnega gospodarstva. Javno dostopen seznam, pa je po noven dostopen na tej strani  Zbornice komunalnega gospodarstva.

Kje lahko kupim malo čistilno napravo? -> Prodajna mesta