Parametri malih čistilnih naprav BioCleaner®

Parametri očiščene vode

Parameter Zahtevane vrednosti* BioCleaner® **
“p” [mg/l] “m” [mg/l] [mg/l]
BPK5 40 80 15 – 25
KPK 150 220 55 – 90
TSS 50 80 15 – 25

*) Zahtevana vrednost skladno z normo GR 23/2011 Sb. za male čistilne naprave do 50 PE
**) Dosežene povprečne vrednosti za malo čistilno napravo BioCleaner®

Tehnični parametri malih čistilnih naprav BioCleaner®

BioCleaner® BC 4 BC 6 BC 10 BC 12
Število ljudi v gospodinjstvu 2~5 5~8 9~11 12~15
Pretok odplak Q24 [m³/dan] 0,6 0,9 1,5 1,8
Električna moč [W] 76 (64) 144 183 221
Največja dnevna poraba [kWh/dan] 1,2 2,0 2,9 3,7
Teža [kg] 150 165 180 230
Premer [mm] 1 400 1 600 1 700 1 900
Višina [mm] 1 600 1 600 2 350 2 510