Jemanje vzorca biološke čistilne naprave

Pravilno jemanje vzorca prečiščenih vode na biološki čistilni napravi (mal čistilna naprava), je pomemben postopek, od katerega je odvisno, ali bodo rezultati odražali dejansko stanje delovanja naprave ali ne. Čistilne naprave podjetja envi-pur delujejo po patentirani tehnologiji, ki zagotavlja odlično čiščenje odpadnih vod in zanesljivo delovanje. Za jemanje vzorca ni potrebna nobena predpriprava, ali pa časovna omejitev, kot na primer pri SBR malih bioloških čistilnih napravah. Male biološke čistilne naprave podjetja envi-pur imajo poebno medto na iztoku, ki je namenjeno odjemu in kjer je voda vedno enaka, kot tista ki prečiščena zapušča čistilno napravo. Na spodnji sliki je shema pretoka skozi čistilno napravo. Na njej se jasno vidi, kako voda kroži in potuje skozi čistilno napravo. S slike se tudi jasno vidi, da imajo male komunalne čistilne naprave podjetja envi-pur na iztoku posebno odprtino, skozi katero je mogoče dostopati do iztoka. Ta odprtina je namenjena jemanju vzorcev za namene analize vode, ki zapušča čistilno napravo. Mesto je označeno z rdečo puščico.

Shema MČN
Shema pretoka z mestom odjema vzorcev.

Na spodnji fotografiji je označeno mesto odjema še z druge perspektive.

Tloris čistilne naprave z mestom odjema vzorca

 

Kje lahko kupim malo čistilno napravo (biološko čistilno napravo) ? -> Prodajna mesta